Asperger in beeld - Patricia Bouwhuis

Geplaatst 27 aug. 2011 05:51 door susan *   [ 1 okt. 2012 06:13 bijgewerkt ]
Mijn vrienden geloven niet dat ik een handicap heb, maar ze vinden wel dat ik soms raar doe.


Bovenstaande uitspraak is van mijn zoon. Samen met zijn broer bezoekt hij het reguliere middelbaar onderwijs met een zogenaamd ´rugzakje´, PPD-NOS staat erop.
PPD-NOS is een lastige handicap, het betekent dat het kind kenmerken heeft van autisme, maar welke kenmerken en de zwaarte ervan verschillen voor ieder die deze diagnose krijgt.
Mijn zonen, en zovele anderen, willen het liefst gewoon doen wat alle jongeren doen en met wat hulp en begrip kan dat ook. Deze hulp is zeker nodig als ze deelnemen aan het reguliere onderwijs waar vaak moet worden uitgelegd wat PPD-NOS is en welke sturing de kinderen/jongeren nodig hebben om tot goede resultaten te komen.

Patricia Bouwhuis is moeder van een zoon met Asperger, ook een vorm van autisme, en zij heeft in samenwerking met het Steunpunt Autisme Noord Holland een bijzonder boek gemaakt over leerlingen met Asperger of PPD-NOS in het voorgezet onderwijs.
Asperger in beeld laat de jongere met Asperger op school letterlijk zien, want het is een stripverhaal. In korte strips komen typerende situaties aan de orde. We zien bijvoorbeeld een leraar in de stress schieten omdat hij een ´autist´ in de klas krijgt en uitroept ´ik heb er al dertig´, we zien bezorgde ouders die zich afvragen of zo´n kind met Asperger het leerproces van hun eigen kind niet vertraagd, we zien hoe de hoofdpersoon, Marc, zijn enthousiasme voor de golfsport in toom moet houden, we zien dat Marc oog heeft voor detail wat fijn is omdat hij een oorbel weet terug te vinden, maar weer lastig is als hij hoofd-en bijzaken moet onderscheiden. Een strip die eruit springt is die waarin Marc droomt dat hij sportles heeft met Aliens, het geeft de lezer een inkijkje hoe iemand met Asperger soms zijn omgeving beleefd.
In de strips wordt, soms met een knipoog, uitleg gegeven, begrip gevraagd en er worden tips aangereikt om de leerling met Asperger of PPD-NOS een duwtje in de rug te geven.

Het tweede gedeelte van het boek geeft uitleg over het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Daarin wordt uitgelegd wat het is, hoe vaak het voor komt, wat de leerstijlkenmerken zijn en welke oplossingen mogelijk zijn om zwakke punten te versterken.

Ik heb mijn zonen gevraagd wat ze van het boek vonden en of de geschetste situaties in de strips voor hen herkenbaar waren. Beiden hebben het boek met belangstelling gelezen en beiden herkenden een aantal situaties. De uitleg in het tweede gedeelte van het boek vonden ze heel ingewikkeld en dat ben ik met ze eens. Veel vaktermen worden bekend verondersteld, zoals: sociale interactie, verbale en non-verbale communicatie, verbeeldend vermogen, rigide denken, stereotype patronen, cognitieve ontwikkeling, distantieloos communiceren, contextspecifiek leren en generalisatie. Deze tekst had een stuk eenvoudiger kunnen zijn en daardoor ook toegankelijker voor zowel leerlingen als leraren.

Asperger in beeld is een originele toevoeging in de literatuur over het syndroom van Asperger en
PDD-NOS. De korte stripverhalen, vaak met een klein grapje erin verwerkt, zijn een goede ingang om over bepaalde gedragskenmerken van deze groep leerlingen te praten.

Asperger in beeld
Leerlingen met Asperger of PPD-NOS in het voortgezet onderwijs.
Patricia Bouwhuis en Inge Verstraete
 
Pica, 2010     € 18,95
 
Meer informatie op de website Asperger in beeld