Lijst Home‎ > ‎

De Hoogbegaafdheid Survivalgids

Geplaatst 8 apr. 2011 03:35 door susan *
Hoogbegaafdheid, je zult het maar hebben. Er bestaan tal van vooroordelen over hoogbegaafdheid: ´iedereen is tegenwoordig hoogbegaafd´, ´hoogbegaafdheid is lekker makkelijk´, of ´hoogbegaafde kinderen zijn aanstellers´. Met deze vooroordelen worden hoogbegaafde kinderen niet serieus genomen.
Veel volwassenen weten zich geen raad met hoogbegaafdheid en dat maakt het voor de kinderen niet eenvoudig goede informatie over dit onderwerp te vinden. De Hoogbegaafdheid Survivalgids richt zich tot deze kinderen,´om zelf te lezen en om zichzelf te kunnen helpen´. Ouder, hulpverlener en begeleider worden opgeroepen dit boek te delen met het kind.

Het boek gaat uit van het standpunt dat hoogbegaafdheid op twee pijlers rust: denken en zijn.
Aan de denkkant wordt uitgelegd wat intelligentie is, hoe het wordt gemeten en wanneer er spraken is van hoogbegaafdheid. Vervolgens wordt beschreven op welke wijze een hoge intelligentie de kijk op de wereld kleurt: er is een gedrevenheid om dingen te willen ontdekken. Als deze honger naar kennis niet wordt onderkend slaat de verveling toe.
De tweede pijler, zijn, gaat niet over wat het kind allemaal weet en kan, maar over hoe het kind is. In deze hoofdstukken komen thema´s aan de orde als perfectionisme, rechtvaardigheidsgevoel, kritisch naar de omgeving kijken, hypergevoeligheid en angsten.

Na deze algemene uitleg wordt meer specifiek op een aantal zaken ingegaan. Er wordt besproken hoe om te gaan met hoogbegaafdheid op school, er wordt uitleg gegeven over de werking van de hersenen en in het verlengde hiervan wordt het belang uitgelegd van het blijven uitdagen van het hoogbegaafde kind.
Aan de ´zijn-kant´ worden de thema´s vrienden maken, pesten en omgaan met leeftijdgenoten besproken.
Het gidsje sluit af met een boekenlijstje en adressen van websites waar meer informatie te vinden is.

Het boek heeft een aantrekkelijke vormgeving. De opbouw is duidelijk evenals de informatie. De tekeningen in het boek zijn grappig, het is alleen jammer dat de teksten bij de tekeningen erg klein gedrukt zijn en moeilijk te lezen.
De Hoogbegaafdheid Survivalgids heeft een Vlaamse oorsprong, maar dat staat de Nederlandse lezer niet in de weg, er is nadrukkelijk ook rekening gehouden met hen.

Deze survivalgids is een aanrader voor ieder die met hoogbegaafde kinderen in aanraking (kan) komen en vooral voor de kinderen zelf een must.

De Hoogbegaafdheid Survivalgids
Tessa Kieboom en Danielle Verheye i.s.m. Luc Descamps
 
Abimo, 2010 € 10,95