Lijst Home‎ > ‎

De Sleuteldrager - Marco Kunst

Geplaatst 24 mei 2012 01:36 door susan *   [ 28 jun. 2013 04:51 bijgewerkt ]
´Myr´ noemden ze hun stad trots: in hun taal betekende dat ´veilig´ en
´thuis´. Niet veel later strekte een bloeiend koninkrijk zich uit over de vallei en de omringende heuvels.
Het geluk zou niet lang duren.
Vreemde en noodlottige gebeurtenissen brachten onheil over Myr. Grauwe koningen namen plaats op de troon, onverschillig en wreed, de een na de ander. Myr verarmde en raakte in de vergetelheid. De Myrianen vergaten hun rijke verleden en leefden in angst, omdat Gruwelen en plagen steeds opnieuw toesloegen
.´ 

Het verhaal begint als een nieuwe Gruwel zich aankondigt:´de Gruwel van het woud´. Timeo, die in het woud buiten de stad Myr woont, ziet ´de wilde wikke´ een man omwikkelen en daarna verstenen. Timeo waarschuwt zo snel mogelijk zijn vader want hij weet dat deze een rol te spelen heeft bij het overwinnen van deze nieuwe Gruwel. Wat zijn vader precies moet doen dat weet Timeo niet, maar het heeft iets te maken met de sleutel die hij bij zich draagt. Het blijkt dat die sleutel zo snel mogelijk naar de koning moet worden gebracht. Als Timeo´s vader ook ten prooi valt aan de oprukkende wikke is het aan hem die taak te volbrengen. 

De Sleuteldrager is een sfeervol fantasieverhaal met een aantal vaste elementen die in het genre thuishoren. Timeo is de onschuldige naïeve held die hulp krijgt van een pittige metgezel: Manou, een meisje uit de stad waar hij direct warme gevoelens voor heeft. Het verhaal wordt verder bevolkt door koningen (goede en slechte), ridders, ambachtslieden, kooplui en een machtige tovenaar. Ook de entourage is geen verrassing: een woest woud met een oeroude eik en een stad met een stadsmuur en een kasteel.
Deze traditionele setting is wel nieuw in het werk van Marco Kunst. Eerder schreef hij twee indrukwekkende fantasieromans voor wat oudere kinderen. Gewist was gesitueerd in de toekomst en Isa´s droom speelde zich af in ´Binnenland´, een landschap met een Freudiaanse plattegrond. Kunst stuurt in zijn verhalen de hoofdpersoon uit op een queeste waarbij angsten overwonnen moeten worden. Je leven niet laten bepalen door angst is een terugkerend thema in zijn boeken. 

Marco verstaat de kunst om beeldend en poëtisch te schrijven:´hij hoorde verhalen over dompige herbergen waar schuimig bier stroomde en dronkenlappen de Sarabande dansten op de toog´. Soms doet het taalgebruik zelfs even aan Paul Biegel denken:´Helpen vinden? (…) Feit of fictie? Woord of wezen? Riedel of raadsel? Kunde of kul?´
Andere passages zijn juist kort van stof, zo wordt de dood van de moeder van Timeo in korte zinnen neergezet in een realistische beschrijving.
Niet alle thema´s zijn evenwichtig uitgewerkt in het verhaal. Zo lijkt aanvankelijk de dood van moeder een belangrijk thema te worden: het is de oorzaak van de verbittering van Timeo´s vader en wordt, enigszins krampachtig, ook besproken met Manou. Maar het thema bloedt dood; vader ontpopt zich als een sympathieke held en in de relatie met Manou speelt moeders dood verder geen rol.
Kunst heeft het verhaal een korte proloog en een uitgebreide epiloog gegeven. In de epiloog wordt, via een wat kunstmatige constructie, uitleg gegeven over het verleden van de slechte tovenaar onder de titel ´Alle begin is onschuldig´. Het was stilistisch mooier geweest dit thema door het hoofdverhaal te weven, al is het voor de jonge lezer wel fijn om nog even te kunnen nagenieten terwijl de auteur alle losse eindjes aan elkaar knoopt. 

De Sleuteldrager is geen verassend fantasieverhaal maar in zijn soort wel een fijn verhaal. De lezer wordt makkelijk meegenomen in de sfeer en de snel opeenvolgende gebeurtenissen. En gelukkig is het geen trilogie, na de epiloog is het verhaal verteld. 

De Sleuteldrager
Marco Kunst
 
Lemniscaat, 2012     € 14,95