Lijst Home‎ > ‎

´De wereld staat vol letters´- In gesprek met Irma Land

Geplaatst 5 okt. 2012 03:27 door susan *   [ 5 okt. 2012 03:29 bijgewerkt ]

Irma Land is een naam die niet iedereen in verband brengt met kinderboeken. Ze is´de vrouw van de kleine lettertjes´. Je vindt haar naam op de Voorleesgids die zij samenstelt, ze is Leespluimjurylid, ze maakt de lessuggesties bij de Prentenboek TopTien en ze is een enthousiast leesbevorderaar. Alle reden dus om eens een praatje met haar te maken. 

Hoe word je leesbevorderaar? 

Ik ben erin gerold. Ik heb iets met kunst en met kinderen en heb altijd een voorliefde voor prentenboeken gehad. Vanwege mijn onderwijsachtergrond kijk ik altijd naar boeken met het idee wat je er mee zou kunnen doen, naast het voorlezen. Neem bijvoorbeeld het prentenboek De gele ballon van Charlotte Dematons, daar heb ik een aardrijkskundeles bij gemaakt.

De Leespluim startte begin jaren tachtig onder de naam Pluim van de maand, vanaf 2006 gaat deze maandelijkse prijs voor goede veelzijdig bruikbare boeken voor jonge kinderen als De Leespluim door het leven. Irma is een van de leden van de Leespluimjury.
Hoe gaat dat nu, dat jureren?

De Leespluimjury vergadert een keer in de drie maanden en dan kiezen we drie Leespluimen. Tot voor kort maakte ik de groslijst, een lijst met ongeveer 12 titels die aan onze criteria voldoen. Deze taak is nu overgenomen door een ander jurylid. Elk boek uit de groslijst beoordelen de juryleden afzonderlijk met een puntensysteem, waarna de scores worden opgeteld. De drie boeken die het hoogst scoren verdienen een Leespluim.
In de jury zitten mensen uit verschillende disciplines. We zoeken leuke, actuele boeken die prikkelen tot voorlezen en interactie. Verder moet er een goede balans zijn tussen de illustraties en de tekst. We kijken ook naar de vormgeving en stevigheid: een boek met flapjes die niet lekker schuiven krijgt geen Leespluim. 

Voorlezen wordt erg gestimuleerd. Er zijn bijvoorbeeld folders met tips voor de voorlezer. Een goede zaak?

Jazeker.Tegenwoordig wordt nogal eens gedacht dat er bij elke bladzijde een vraag moet worden gesteld, het moet immers ´interactief´ zijn. Maar het gaat bij interactief voorlezen voornamelijk over het volgen van het kind. Je moet kijken hoe het kind op de plaatjes reageert, je kunt dan even stoppen met voorlezen en wachten of het kind iets wil zeggen. Veel leidsters in de kinderopvang denken dat interactief voorlezen vooral vragen stellen is. Dat is wel belangrijk, maar je moet goed kijken wanneer je dat doet en wanneer het beter is dat je niets zegt.
Ik maak me zorgen over de opleiding die pedagogisch medewerkers krijgen. Op de ROC´s worden er nauwelijks kinderboeken gelezen en veel pedagogisch medewerkers komen niet uit een leescultuur. Het is moeilijk voor hen om een verantwoorde keuze uit het grote aanbod voorleesboeken te maken. We hopen dat de Leespluim daarbij helpt. 

De Leespluim is enkele maanden geleden overgenomen door het blad Kiddo, het vakblad voor mensen die in de kinderopvang werken. Gaat er wat veranderen?

We hopen met Kiddo meer mensen te kunnen bereiken. Er is nu een Leespluim website : www.leespluim.nl en in het tijdschrift zal extra aandacht besteed worden aan het boek dat de Leespluim van de maand krijgt. We hopen ook dat de bibliotheken meer met de Leespluim gaan doen.

Vind je het een goede ontwikkeling dat steeds meer prentenboeken ook als app verkrijgbaar zijn?

Ik vind dat niet verkeerd. De app komt niet in plaats van het boek, het komt er bij. Hetzelfde geldt voor digitale prentenboeken. Het kan de voorlezer niet vervangen, volgend interactief voorlezen kan niet met een app.

Je maakt lessuggesties bij de Prentenboek TopTien. Hoe wordt die TopTien samengesteld?

Er wordt een lijst opgesteld van boeken die in het afgelopen jaar verschenen zijn. Aan bibliothecarissen wordt gevraagd welke boeken in aanmerking komen voor de Top Tien. Maar op die lijst staan wel 200 boeken. Dat is erg veel. Maar weinig bibliothecarissen geven daarom daadwerkelijk hun voorkeur op.

Lukt het iedere keer weer leuke lessuggesties te maken?
Ik zie altijd mogelijkheden, al is er ieder jaar wel een boek bij waarover ik wat langer moet nadenken. 

Hoe belangrijk is lezen?
Het hele leven is lezen. Of je nu een recept leest of op een melkpak kijkt, alles is lezen. De wereld staat vol met letters.