Lijst Home‎ > ‎

De zweetvoetenman - Annet Huizing

Geplaatst 18 okt. 2017 03:18 door susan *   [ 18 okt. 2017 03:28 bijgewerkt ]

Annet Huizing was in 2015 een beetje beduusd toen ze een Zilveren Griffel won voor haar boek Hoe ik per ongeluk een boek schreef. Het boek werd bekroond in de categorie Informatieve boeken terwijl het eigenlijk een fictieboek is. Van die verwarring zal volgend jaar geen sprake zijn: De zweetvoetenman is een informatief boek.
Huizing wil op een toegankelijke manier over recht schrijven voor een groot publiek en de lezer betrekken bij de rechtsstaat door te laten zien dat het recht van iedereen is. Wie denkt dat dat een saai onderwerp is heeft dit boek nog niet in handen gehad. 
Huizing laat aan de hand van beschrijvingen van uiteenlopende rechtszaken zien hoe veelzijdig het recht is en hoe rechters tot hun uitspraken komen. Ze doet dit in begrijpelijke en pakkende taal en (als dat gepast is) met de nodige humor.
Het boek dankt zijn titel aan een zaak die werd aangespannen door een man die met blote voeten in de bibliotheek wilde zitten, maar omdat hij ‘zweetkakkies’ had werd hem dit verboden. De zogenaamde zweetvoetenman vindt dit onaanvaardbaar want in de regels van de bieb staat niets vermeldt over kleding of schoeisel. Hij spant een rechtszaak aan. Huizing beschrijft de zaak stapsgewijs en legt onderweg een aantal rechtsprincipes kort uit, zoals het legaliteitsprincipe en wat de rechter als onbehoorlijk gedrag beschouwt. Ze laat in haar verhaal ook zien dat rechters een andere taal gebruiken dan de doorsnee burger. Zo wordt 'met je meurende zweetkakken de andere gasten van de bieb uitroken' in de rechtszaal omschreven als 'de verdachte is de toegang ontzegd omdat hij hinder veroorzaakt in de vorm van een onaangename lichaamsgeur als gevolg van het uittrekken van zijn schoenen'.
Ook in de andere hoofdstukken wordt aan de hand van beschrijvingen van bestaande zaken duidelijk hoe het recht in Nederland werkt. Daarbij komt veel aan de orde, bijvoorbeeld wat een eerlijk proces is, of een hond ook inspraak heeft, wie er opdraait voor schade, of je je fiets mag terugstelen, of je het recht hebt om vergeten te worden en of je je altijd aan de regels moet houden. De zaken die Huizing bespreekt zijn altijd boeiend en vaak actueel. Zo bespreekt ze aan de hand van de zaak Robert M., die veroordeeld werd voor kindermisbruik, waarom advocaten ook voor hem alles uit de kast haalden en de wettelijke verantwoordelijkheden van ouders komen aan de orde als Huizing de zaak van ‘het zeilmeisje’ Laura bespreekt.
Huizing laat vaak aan de hand van de beschreven rechtszaken zien wat de dilemma’s zijn waar rechters een uitspraak over moeten doen. Door de afwegingen die zij daarbij maken duidelijk te beschrijven krijgt de lezer inzicht in de werking van de rechtsstaat.
Huizing schrijft pakkend en ze weet de ingewikkelde materie van recht en onrecht overzichtelijk te presenteren in een boek dat makkelijk wegleest.

Niet alleen de tekst is helder en fijn om te lezen, de vormgeving en illustraties zijn minstens zo uitnodigend. Grafisch vormgeefster Margot Westermann heeft er een aantrekkelijk boek van gemaakt. De tekst wordt overzichtelijk gepresenteerd in niet al te lange tekstblokken. Speelse kaders geven waar nodig een toelichting. Daartussen staan toepasselijke en vaak ook grappige illustraties. In het midden van het boek vinden we vier uitklappagina’s waar in overzichtelijke schema’s de rechtsgang wordt uitgelegd. 
Het is ongelooflijk dat dit prachtig uitgevoerde boek voor nog geen twintig euro te koop is.

De zweetvoetenman is een aantrekkelijk toegankelijk en goed onderbouwd boek over de werking van onze rechtsstaat. Een standaardwerk voor iedereen dat in ieder huis, school en bibliotheek een plek verdient.

De zweetvoetenman
Annet Huizing (tekst) en Margot Westermann (vormgeving en illustraties)


Lemniscaat, 2017     €19,95 
Andere boeken van Annet Huizing op kinderboekenpraatjes: