Lijst Home‎ > ‎

Een voetbal voor de vrede - Géraldine Elschner

Geplaatst 12 dec. 2015 05:15 door susan *   [ 12 dec. 2015 05:16 bijgewerkt ]

Het blijft een onvoorstelbare gebeurtenis uit de Eerste Wereldoorlog hoe op kerstavond 1914 spontaan een bestand gesloten werd. De schotenwisselingen  stopten, er klonken kerstliedjes in verschillende talen, er werd voorzichtig contact met de vijand gemaakt en uiteindelijk wisselden de soldaten cadeautjes uit, lieten elkaar foto´s zien en er werd zelfs gevoetbald.
In Een voetbal voor de vrede spelen Leo en zijn vader deze gebeurtenissen na. Leo mag meedoen als postduivenjongen.
De gebeurtenissen uit 1914 worden precies nagespeeld. Er klinkt een kerstlied uit de ene loopgraaf en de mannen aan de overkant antwoorden met een kerstlied in hun eigen taal. Aan de Duitse frontlijn worden kaarsen aangestoken in kleine dennenbomen en een Duitse soldaat durft zijn hoofd uit de loopgraaf te steken. Zwaaiend met een kerstboom nodigt hij de Engelsen uit. En de Engelsen komen. Als er een bal te voorschijn komt wordt er gevoetbald. Naar verluid wonnen de Duitsers met 3-2. ´Maar eigenlijk maakte het niets uit. Wat telde was dat het voor even vrede was.`

Door het verhaal in het heden te laten beginnen is er ruimte voor wat uitleg, die overigens summier is. Hoe de mannen tegenover elkaar in de loopgraven terecht zijn gekomen blijft buiten beschouwing.
We gaan met Leo en zijn vader terug naar een Eerste Wereldoorlog en op de illustraties kunnen we zien wat dat betekent. Er loopt nog een tweede verhaallijn door het boek waarin kat Nestor de hoofdrol speelt. Nestor is stiekem meegekomen met Leo en we zien hem op bijna alle illustraties, al voegt hij aan het verhaal niet veel toe. 
De illustraties vormen een belangrijk onderdeel van het boek. De realistische stijl van Fabien Doulut past bij het verhaal. De sobere kleurstelling is goed gekozen, het is immers oorlogstijd en nacht. In deze sombere entourage brengen de soldaten licht, in de vorm van verlichte kerstbomen en plezier. Heden en verleden lopen op de illustraties mooi door elkaar. Zo zien we bijvoorbeeld Leo en zijn vader tamelijk ontspannen in de loopgraaf terwijl op de andere pagina soldaten in dezelfde loopgraaf onder vuur liggen.

Een voetbal voor de vrede is een bijzonder kerstverhaal dat gebaseerd is op ware gebeurtenissen. Het is een hoopvolle gedachte dat vijanden vrienden worden als ze elkaar leren kennen, al was het maar voor korte tijd.

Een voetbal voor de vrede
Géraldine Elschner (de Nederlandse tekst is van Joukje Akveld) en Fabien Doulut 

De Vier Windstreken, 2015     € 14,50