Lijst Home‎ > ‎

Grote gevoelens- verhalen over psychologie - Janny van der Molen

Geplaatst 7 feb. 2018 03:09 door susan *   [ 7 feb. 2018 03:18 bijgewerkt ]

Janny van der Molen is een schrijfster met een missie. Haar boeken gaan over interessante mensen die andere kunnen inspireren. Zo besprak ze in haar boek Helden! biografieën van mensen die door hun moed en doorzettingsvermogen de wereld een stukje mooier maakten en in haar boek Geniaal! draaide het om mensen die met hun uitvindingen de wereld veranderden en daarmee beter maakten.
In 2014 schreef Van der Molen Grote gedachten- verhalen over filosofie. Grote gevoelens kunnen we als een vervolg hierop beschouwen. Deze keer gaat het echter niet over filosofie, maar over psychologie. Van der Molen beschrijft psychologie als ‘de studie die ons innerlijk leven en ons gedrag bestudeert’. Ze vindt het een belangrijk kennisgebied voor jongeren en pleit daarom voor psychologielessen op middelbare scholen. Van der Molen is geen psycholoog. Ze deed daarom uitgebreid onderzoek voor dit boek en liet zich adviseren door mensen uit het vak.

In Grote gevoelens kiest Van der Molen voor dezelfde vorm als in Grote gedachten. Centraal staat onderwijzer meneer Swart die op een middelbare school vijftienjarigen een semester psychologie geeft. Hij heeft zijn lessen gegroepeerd rond een aantal onderwerpen: autoriteit, geboortevolgorde, de nature-nurturediscussie, gender en seksualiteit, problemen en therapie, onthouden en vergeten en tot slot moed en veerkracht. De gekozen vorm leent zich goed om via vragen de lezer door de verschillende theorieën te leiden, er is altijd wel een leerling die de goede vraag daarvoor stelt. Ook leent de vorm zich om de besproken theorieën met het dagelijks leven te verbinden, door het privé-leven van een aantal leerlingen te koppelen aan de besproken stof.
Binnen dit raamwerk slaagt Van der Molen erin heel veel informatie te geven. Vaak laat ze zien waar theorieën vandaan komen en hoe ze zich ontwikkeld hebben. Daarbij komen grote namen langs, zoals Freud, Alzheimer, Jung, Locke, Milgram en Shapiro, maar er is ook aandacht voor minder bekende namen en recent onderzoek.
Meneer Swart heeft maar een klein klasje met tien leerlingen, drie daarvan volgt de lezer ook buiten de lesuren. Het zijn Jasper, Priya en Wouter. In Jaspers gezin zijn er problemen met zijn oudere broer die drugs gebruikt en wegloopt, Priya wordt thuis mishandeld en Wouter wil uit de kast komen en vertellen dat hij op jongens valt.
Van der Molen is goed in het logisch opbouwen van informatie. Ze maakt keuzes en houdt de lijn van haar verhaal in het oog. Hier en daar zijn er wel lastige passages die wat leesvaardigheid vragen, maar meneer Swart duikt altijd op de goede momenten op voor nog wat extra uitleg. Van der Molen is geen schrijfster die haar uitleg met humor aan de man brengt, de toon van haar boek is serieus (wat overigens niet hetzelfde als saai is.) 
Van der Molen gebruikt de gekozen vorm niet alleen om het verhaal richting te geven en te verdiepen, ze legt meneer Swart ook een aantal goede raadgevingen in de mond, bijvoorbeeld wat je wel en niet kunt doen als een ander problemen heeft. Zijn belangrijkste boodschap is ‘iedere mens is goed zoals hij is.’ 
De klas in het verhaal heeft duidelijk de functie de informatieoverdracht te ondersteunen. Het is een braaf klasje waarin iedereen actief deelneemt aan de lessen, eerlijk is en zeer begaan met elkaar; een unieke klas dus die in werkelijkheid waarschijnlijk niet bestaat.
De zorgvuldige opbouw van het boek spiegelt zich in de illustraties van Steef Liefting. Per hoofdstuk wordt een illustratie steeds verder opgebouwd en zo ontstaat uiteindelijk een mooie collage waarin de namen van de wetenschappers staan en tekeningen die verwijzen naar de besproken onderwerpen.

Grote gevoelens is een knap geschreven boek dat een uitgebreid en goed onderbouwd overzicht geeft van belangrijke thema’s uit de psychologie.

Grote gevoelens- verhalen over psychologie
Janny van der Molen met illustraties van Steef Liefting


Ploegsma, 2017     € 24,99

Andere boeken van Janny van der Molen op kinderboekenpraatjes:
Grote gedachten- verhalen over filosofie
Buiten is het oorlog- Anne Frank en haar wereld