Lijst Home‎ > ‎

Het boeboek

Geplaatst 7 jul. 2011 02:45 door susan *
De boeman en zijn vrouw wonen in het boebos, in het boehuis bij het rilmeer, aan de voet van de bibberbergen. Voor de poort staat een bonte hond, op het pad ligt een zwarte kat en in de holle boom zit de oehoe. Vleermuizen en spoken zijn er ook.
De boeman en zijn vrouw lijken alles voor elkaar te hebben, maar ze kampen met een lastig probleem: de boevrouw is nogal schrikachtig, ze schrikt zelfs van haar man, al doet hij nog zo voorzichtig.
Na lang nadenken vindt de boeman een oplossing, voortaan roept hij de hele dag keihard´boe´, dan weet de boevrouw altijd dat hij eraan komt. Het werkt uitstekend, maar of de omgeving dit nu een goede oplossing vindt?

De tekst van het prentenboek is weinig sprankelend. Het loopt niet lekker, er worden bijvoorbeeld misplaatste herhalingen gebruikt: ´En een boeman, dat weet je, roept af en toe BOE. Een boeman roept af en toe BOE´.
De tekst is ook niet vrij van voor de hand liggende clichés: ´het rilmeer aan de voet van de bibberbergen´, we zijn beter gewend van Imme Dros.
Hier en daar is het woordgebruik moeilijk voor kleuters, welke kleuter weet nu wat het betekent dat de boeman twee linkerhanden heeft?
De charme van de tekst zit niet in de woordkeus of de verhaallijn, maar wel in het verwerken van allerlei klanknabootsingen die een groot voorleesplezier opleveren. Want niet alleen de dieren in het verhaal hebben hun eigen geluid, ook de spoken en de wind laten zich horen. En de schrikachtige boevrouw ´gilde elke keer anders´. Uiteindelijk eindigt het verhaal in veel en luidruchtig boegeroep.

De prenten van Harrie Geelen laten de boeman, zijn vrouw, hun dieren en hun bezigheden uitgebreid zien. In zijn kenmerkende kleurige stijl en gebruikmakend van veel verschillende technieken ondersteunen de illustraties het verhaal.
Geelen geeft knap de gebeurtenissen en stemmingen weer. De weergave van de gelaatsuitdrukkingen is geweldig, je hebt echt te doen met die arme boeman en zijn schrikachtige vrouw. Wel is het jammer dat in de tekst staat dat de boevrouw schrikt als ze een speld hoort vallen, maar op de illustratie schrikt ze van een aanstormend insect.

Imme Dros en Harrie Geelen hebben een indrukwekkend aantal prijzen met hun kinderboeken gewonnen en er moet weer een plaatsje vrijgemaakt worden in de prijzenkast want Imme Dros krijgt voor Het boeboek haar veertiende (!) zilveren griffel.

Het boeboek is vooral een voorleesfeestje met veel kijkplezier dat de zwakke punten van het boek snel doet vergeten.

Het boeboek
Imme Dros (tekst) en Harrie Geelen (ill)
 
Querido, 2010     € 13,95