Lijst Home‎ > ‎

Ik! Wíe is dat? - Marga van Zundert

Geplaatst 11 sep. 2011 05:53 door susan *
Dat je iemand bent lijkt zo logisch, tot je erover gaat nadenken, want wíe ben je nu eigenlijk, wat maakt jou nu juist jou? Deze vraag staat centraal in het boek Ik! Wíe is dat?
In samenwerking met professoren van de kinderuniversiteit van Tilburg worden antwoorden op deze vraag vanuit een veelheid aan wetenschappelijk disciplines besproken.
Zo wordt duidelijk dat een persoon meerdere ´ikken´ heeft, dat een´ik´ altijd deel uit maakt van een groep en dat die groep invloed heeft op de persoonlijkheid. Verder wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de biologie een rol speelt in het bepalen wie je bent en komt de vraag aan de orde of de mens slechts een veredelde aap is en welke rol erfelijkheid speelt.
Andere vragen die besproken worden zijn: hoe zit het met godsdienst, is het waar dat mensen steeds onbeschofter worden en hoe het zit met je talenten, is talent aangeboren of kun je met veel oefenen en een grote inzet alles bereiken wat je maar wilt?

Het zijn interessante vragen die aan de orde komen en de professoren gaan er serieus op in. Deze professoren van de Tilburgse Kinderuniversiteit organiseren jaarlijks colleges voor kinderen vanaf tien jaar om ze op een speelse manier kennis te laten maken met wetenschap. Vanuit diverse wetenschappelijke disciplines zijn daar ook boeken uit voortgekomen, naast dit boek zijn er boeken over de werking van economie (Wat kost dat?), over emoties (Hoe voelt dat?) en over recht en rechtvaardigheid (Mag dat?).
De kinderuniversiteit staat open voor alle kinderen uit groep 6, 7 en 8; de kinderen hoeven niet speciaal heel slim te zijn.

Het is een sympathieke gedachte om wetenschap voor iedereen toegankelijk te maken en de professoren doen hun best deze complexe materie behapbaar te maken voor kinderen. Daar slagen ze, in dit boek, niet altijd in. De teksten hebben een hoge informatiedichtheid. Veelal wordt een begrip eenmalig kort uitgelegd en vervolgens in de verdere tekst bekend verondersteld en dan gaat het vaak om complexe begrippen zoals identiteit, of verzuiling.
Het komt ook regelmatig voor dat een begrip helemaal niet wordt uitgelegd en de context waarbinnen dat begrip gebruikt wordt geen hulp biedt, hoeveel tienjarige kennen begrippen als virtueel, concurrentie, religie, individu of weten wat de voormalige koloniën zijn.
Omdat de tekst door verschillende personen geschreven is, is de moeilijkheidsgraad van de teksten wisselend. Soms is de opbouw van de tekst niet makkelijk door het veelvuldig gebruik van samengestelde zinnen. Een enkele professor heeft een ondersteund schema bij de tekst opgenomen.

De illustraties van Helen van Vliet zijn kleurig en ze heeft een zwierige realistische stijl. Haar illustraties sluiten aan bij de tekst, maar zijn nauwelijks ingezet om de tekst te verduidelijken.

Ik! Wíe is dat? is een zeer informatief boek, maar niet ieder kind zal met de hoge informatiedichtheid van de tekst uit de voeten kunnen.

Het boek heeft in 2011 een zilveren griffel gekregen.

Ik! Wíe is dat?
Marga van Zundert (red.) i.s.m. Kinderuniversiteit Tilburg
 
Zwijsen, 2010     € 14,95