lijst Sinterklaasboeken

Het grote decemberboek - Ellen Tijsinger

Geplaatst 23 nov. 2018 03:41 door susan *   [ 23 nov. 2018 03:41 bijgewerkt ]


In 2005 schreef de inmiddels overleden schrijfster Ellen Tijsinger een voorleesboek voor de decembermaand. Dit jaar verschijnt de elfde druk, waarin enkele herzieningen zijn opgenomen. 
    Het eerste deel van het boek staat in het teken van het sinterklaasfeest. De lezer volgt de avonturen van Pedro ’het kleinste Pietje’. Pedro mag nog niet echt meedoen met het pietenwerk, omdat hij nog te jong is. Maar als hij laat zien dat hij een lekker ontbijt voor iedereen kan serveren mag hij in de leer bij de pepernotenpiet. Pedro moet nog meer leren voor hij mee mag op de boot, zwemmen bijvoorbeeld en pakjes inpakken. Als de boot vertrekt mag Pedro mee en hij geniet van de intocht en het bezoek aan de koningin. Maar een volleerd Pietje is hij nog niet, als hij mee mag op pakjesavond gaat het mis. 

Pedro is een ideaal identificatiefiguur voor kleuters. Hij wil graag meedoen met de grote pieten en een welwillende Sinterklaas leidt dat in goede banen. Sinterklaas geeft toestemming als dat kan, maar trekt ook grenzen. Zo verwacht Sinterklaas niet dat Pedro overal talent voor heeft en ook moet het kleine Pietje op tijd naar bed. 
    In deze nieuwe druk zijn de Pieten niet langer zwart. Zowel in de tekst als op de illustraties van Dagmar Stam is het zwart verdwenen. Pedro en de andere Pieten zijn roetveegpieten geworden. Verder is iedereen in dit boek wit. 

Als Pedro weer vertrokken is naar Spanje verplaatst het verhaal zich naar Maarten. Samen met zijn broertjes en zusje en zijn vriend Bas geniet hij van de sneeuw, speelt hij in het kerstspel,  gaat hij schaatsen en viert hij oudejaarsavond. De verhalen worden afgewisseld met liedjes en recepten. 

Het grote decemberboek is fijn voorleesboek voor deze bijzondere maand. 

Het grote decemberboek 
Ellen Tijsinger met illustraties van Dagmar Stam 

Ploegsma, 2018 elfde herziene druk     € 15,00

Het verhaal van Sinterklaas - Sjoerd Kuyper

Geplaatst 22 nov. 2018 04:10 door susan *   [ 22 nov. 2018 04:10 bijgewerkt ]


Sjoerd Kuyper vindt dat tradities mee moeten veranderen met de tijd. In 2014, toen de Zwarte Pieten-discussie goed op gang kwam, schreef hij daarom het prentenboek De vrienden van Sinterklaas waarin hij een oplossing voorstelde. In het Gouden Boekje Het verhaal van Sinterklaas gaat Kuyper opnieuw op zoek naar de waarden van de sinterklaastraditie en hoe deze in veranderende tijden stand kunnen houden. Het idee voor het verhaal komt uit Amsterdam, waar zestig procent van de kinderen ouders heeft die niet zijn opgegroeid met de sinterklaastraditie. Dit boekje, dat ook in het Engels verschijnt, wil een handreiking zijn en eraan bijdragen dat de sinterklaastraditie toegankelijk wordt voor nieuwe groepen kinderen en hun ouders. 


Het verhaal begint in de klas bij meester Tom. Hij bespreekt met de kinderen wie Sinterklaas is. De kinderen weten er al veel van: Sinterklaas is heel oud, hij vaart op een boot, de mensen die Sinterklaas helpen heten Piet en Sinterklaas geeft cadeautjes. 
Meester Wim en zijn leerlingen bespreken het leven van Sinterklaas. De meester vertelt dat Sinterklaas vanuit zijn geboorteland Turkije een wereldreis heeft gemaakt. Op een zeilboot, omdat de stoomboot nog moest worden uitgevonden. Sinterklaas reist onder andere naar Marokko, China, Iran, Suriname, Syrië, Polen en Somalië. 
  
In de dialoog tussen meester Tom en de kinderen komen op alle vragen eigentijdse antwoorden die passen in de vertrouwde sinterklaastraditie. Zo wordt er verwezen naar de legenden van de heilige Sint Nicolaas als Sinterklaas in een Nederlandse herberg een groep hongerige kinderen beschermt voor een kwaadaardige herbergier (die in een zak naar Spanje wordt afgevoerd en daar later een ‘lieve’ schoolmeester wordt). Sinterklaas besluit dan om jaarlijks brood en pepernoten uit te delen aan de arme kinderen in Nederland. En omdat hij dat stiekem wil doen, doet hij dat ’s nachts. En omdat dan alle deuren op slot zijn, gaat hij via het dak waar de Pieten door de schoorsteen de huizen binnengaan en daar heel vies van worden. En toen de mensen in Nederland minder arm werden en zelf eten konden kopen besloot Sinterklaas voortaan cadeautjes te geven. En tegenwoordig komt Piet niet meer zo vaak door de schoorsteen, want veel huizen hebben geen schoorsteen meer. Toch hebben veel Pieten nog roetvegen op hun gezicht, omdat ze die mooi vinden. En die Pieten zijn natuurlijk geen knechtjes, het zijn vrienden van Sinterklaas. 
Sinterklaas past zich aan als dat nodig is, want ‘alles verandert altijd’ zegt hij. 

De illustraties van Emanuel Wiemans zijn even kleurrijk als het verhaal. In de klas van meester Tom zit een diversiteit aan kinderen die met veel plezier onderzoeken hoe het nu precies zit met Sinterklaas en zijn pieten. Wiemans werkt in zijn tekeningen hier en daar ook een grapje uit: we zien bijvoorbeeld hoe een baby met een lange sinterklaasbaard eruit ziet en hoe een boze herbergier verandert in een lieve schoolmeester. De pieten zijn lichtgekleurd met hier en daar een roetveeg. 

Het verhaal van Sinterklaas geeft op een toegankelijke manier uitleg over een feest dat voor mensen die niet zijn opgegroeid met de sinterklaastraditie veel raadsels heeft. Hier en daar wijkt het iets af van de veelgehoorde verhalen, maar het verhaal blijft trouw aan de basiselementen van het feest waarin de heilige Sint Nicolaas als kindervriend naar Nederland komt met het vaste voornemen iedereen een fijne tijd te bezorgen. 

Het verhaal van Sinterklaas 
Sjoerd Kuyper (tekst) met illustraties van Emanuel Wiemans 

Rubinstein, 2018     € 7,50


Het geheim van Sinterklaas - Bart Van Nuffelen

Geplaatst 21 nov. 2018 04:27 door susan *   [ 21 nov. 2018 04:40 bijgewerkt ]


Rik schrijft ieder jaar een brief aan Sinterklaas om hem te vertellen dat hij ‘flink’ is geweest en om te laten weten wat hij graag cadeau zou willen krijgen. Maar dit jaar wil hij niets ‘ik bedoel: geen cadeaus’ schrijft hij. Rik wil wel iets weten, is het waar dat Sinterklaas 874 jaar oud is? En hoe doet hij dat, ‘met joggen of zo?’ Sinterklaas schrijft terug en bevestigt zijn leeftijd. Hij vraagt of Rik nog een brief wil schrijven. 
Zo begint de briefwisseling tussen de achtjarige Rik en Sinterklaas. Rik schrijft over zijn opa, die hij Vake noemt. Vake ligt in het ziekenhuis. Sinterklaas kent Vake wel, gaf hij hem niet een fiets, jaren geleden? Dat klopt, die fiets is voor Rik, als hij groot genoeg is. 
Rik schrijft veel over Vake, bijvoorbeeld dat Vake hem elke woensdag kwam halen en hoe ze dan samen gingen fietsen en naar de boten op de rivier keken. Sinterklaas schrijft dat Vake acht jaar geleden nog een brief heeft geschreven waarin Vake hem nogmaals bedankte voor de fiets en voor de geboorte van zijn eerste kleinzoon. ‘Ik heb hem teruggeschreven dat dat van die fiets graag gedaan was. Maar dat ik met het jongetje niets te maken had.’ Rik vertrouwt Sinterklaas toe dat Vake niet meer beter wordt, ‘Dat weet ik toevallig.’ Dan moet Sinterklaas de moeilijkste brief ooit schrijven, want het is waar. Vake zal niet meer beter worden. 

Het geheim van Sinterklaas is een klein ontroerend verhaal waarin Rik en zijn Vake afscheid van elkaar nemen. Dat doen ze via Sinterklaas aan wie Rik zijn geheimen toevertrouwd, geheimen die Sinterklaas begrijpt. Sinterklaas schrijft in zijn brieven aan Rik ook over Vake en vooral hoeveel Vake van hem houdt. Als Rik de laatste brief krijgt is Vake overleden. Sinterklaas schrijft dat ook hij is vertrokken ’om eeuwig te rusten in de zon’. Rik schrijft nog een keer terug. 'Het regent sinds u bent vertrokken. Elke dag.'

Het verhaal wordt gedragen door de sfeervolle illustraties van Tim Van den Abeele. De illustrator gebruikt veel rood met geel als steunkleur en hij werkt in een realistische stijl. We zien de vanzelfsprekendheid van de liefde die Rik en zijn grootvader verbindt weerspiegelt in alledaagse momentopnamen: een kleine Rik op schoot, een schommel die geduwd wordt, een schijngevecht en het hand in hand lopen. De laatste illustratie hakt erin: een leeg ziekenhuisbed. 

Het geheim van Sinterklaas is een mooi ontroerend verhaal over de bijzonder band tussen grootouder en kleinkind die beide weten dat het afscheid nabij is. 

Het geheim van Sinterklaas 
Bart Van Nuffelen (tekst) met illustraties van Tim Van den Abeele 

De Eenhoorn, 2018     € 15,50

Wie durft? zegt Sinterklaas

Geplaatst 20 nov. 2018 03:02 door susan *   [ 20 nov. 2018 03:02 bijgewerkt ]


Wie durft? zegt Sinterklaas is een prentenboek met een originele insteek. De discussie over het uiterlijk van de pieten wordt hier radicaal opgelost: ze liggen eruit. Dat is niet helemaal waar, Sinterklaas heeft nog altijd pieten, maar dit zijn niet langer mensen. Katten in allerlei kleuren assisteren de sint. Hoe Sinterklaas aan die Kattenpieten komt en hoelang hij ze al heeft mag de lezer zelf verzinnen. 
    Bette Westera vertelt dus niets over de oorsprong van de Kattenpieten, maar ze legt wel uit wat hun taken zijn: ze pakken cadeautjes in en doen die in de schoenen van de kinderen, ze bakken pepernoten, ze maken borstplaat en ze letten op de muizen in het ruim van de boot die niet van het snoepgoed mogen peuzelen. Alles lijkt goed geregeld, maar schijn bedriegt. De Kattenpieten durven de huizen waar een hond woont niet binnen te gaan. En dat is heel sneu, bijvoorbeeld voor Brian: ‘Kijk, daar zit hij, op zijn blote knietjes, met een bakje water en een wortel voor het paard. Uren zingt hij Sinterklaas-en Kattenpietenliedjes, maar hij krijgt geen pakje in zijn schoen van Sinterklaas.’  Moet Sinterklaas met zijn broze botten dan zelf door de schoorsteen gaan? Er wordt voor een andere oplossing gekozen. 
    De kinderen zijn snel gewend aan Sints nieuwe pieten, de grote mensen hebben daar meer tijd voor nodig. 

Het betrekkelijk eenvoudige verhaal wordt met veel tekst verteld. De rijmende tekst leest makkelijk voor en loopt goed, maar is niet bijzonder inventief. Het gebruik van een stoplap hier en daar, zoals het woord pannendaken, is niet wat we van Westera gewend zijn. 
Westera combineert in dit boek vertrouwde sinterklaasclichés met een nieuwe insteek. De Kattenpieten doen precies wat Pieten al zo lang doen, maar er is wel een aanpassing nodig. Gebeurt dit niet, dan blijven er kinderen in de kou staan, dan is het voor hen geen feest. Westera’s boodschap is duidelijk: het maakt niet uit hoe Piet eruit ziet, belangrijker is dat geen enkel kind buitengesloten wordt. 
    Westera sluit het boek af met bewerkingen van bekende sinterklaasliedjes waarin de nieuwe Pieten de plaats van de traditionele Pieten hebben ingenomen. 

De illustraties in dit boek zijn van Barbara Wolf, die al eerder met Westera samenwerkte. Ze heeft een opvallende en herkenbare stijl die niet iedereen zal aanspreken. Ze werkt met collages en maakt daarmee drukke composities. Er is veel op de illustraties te zien en ze uitnodigen dan ook uit om lang en vaak te bekijken. 

Wie durft? zegt Sinterklaas is een origineel prentenboek in alle opzichten. Westera geeft een verrassende draai aan de pietendiscussie en ook de illustraties van Wolf dagen de lezer uit niet terug te schrikken als er afgeweken wordt van het gebruikelijke. 

Wie durft? zegt Sinterklaas 
Bette Westera (tekst) met illustraties van Barbara Wolf 

Levendig Uitgever, 2018     € 14,95


Piet en Sint en het slimme kind - Gerda Dendooven

Geplaatst 19 nov. 2018 03:55 door susan *   [ 19 nov. 2018 03:56 bijgewerkt ]


Gerda Dendooven wilde een sinterklaasboek maken dat niet zou choqueren, maar wel afwijkt van wat vertrouwd is. Ze schreef een toegankelijk verhaal over Sinterklaas en Piet die in moeilijkheden komen door slecht weer. Als ze willen schuilen bij een huis zien ze dat er een kind in het deurgat staat. Het is Loulou en ze wil de onverwachte gasten eigenlijk niet binnenlaten: ‘Het mag niet van mama, zei Loulou heel stil. Ze ligt al te slapen, ga weg of ik gil.’ Als Loulou Sinterklaas herkent mogen ze toch naar binnen. 
    Het slechte weer heeft heel wat aangericht: Piets pak zit onder de vlekken, de krullen zijn uit Sints baard en het paard is van kleur veranderd. Gelukkig weet Loulou wel raad. 

Het boek heeft een fijne ouderwetse uitstraling door de papierkeuze en de kleuren die zijn gebruikt. Minder traditioneel is de kleur van Piet, die aanvankelijk even wit is als Sinterklaas. Als Piet een paar keer door de schoorsteen is geweest heeft hij roetvlekken op zijn kleren en op zijn huid. Loulou is een donker meisje en ook dat zagen we niet eerder in het ouderwetse sinterklaasboek. 
    Het uitgangspunt van dit verhaal is niet origineel, Sinterklaas en zijn pieten zijn in kinderboeken wel vaker door noodweer overvallen en gedwongen hulp te vragen. Ook de rijmende tekst is geen verrassende keuze. Het rijm is niet van uitzonderlijke literaire kwaliteit, maar leest wel lekker voor. 
    Het is duidelijk dat Dendooven met dit verhaal voor verandering pleit. Als Sinterklaas en Piet niet weten hoe het verder moet nu de krul uit Sints baard is, de mijter slap hangt, het paard niet langer wit is en Piet vieze kleren heeft verwoordt Loulou de kernboodschap: ‘Wat doet het ertoe, riep Loulou toen luid, een krul of een kleur, dat maakt toch niets uit. Het gaat om de pakjes, die maken mij blij. En dat is het enige wat echt telt voor mij.’ Wat Loulou betreft hoeft Sinterklaas ook niet langer moeilijk te doen door zijn cadeautjes via de schoorsteen af te leveren, hij kan toch gewoon door de deur naar binnen komen. Of Sinterklaas dat laatste advies opvolgt blijft in het midden. 

De illustraties zijn zoals we van Gerda Dendooven gewend zijn. Sint en Piet zijn robuuste figuren met knoestige gezichten. Op de overzichtelijke illustraties is veel te zien. Grappig zijn de tekeningen waar we Sinterklaas en Piet zien zwoegen om met het paard op het dak te komen of de poging van Loulou Sinterklaas in een jurk van haar moeder te krijgen. De achtergronden zijn mooi van kleur en de vlakverdeling en composities goed doordacht. 

Piet en Sint en het slimme kind is een modern boek met een traditionele uitstraling dat op een leuke manier laat zien dat kleur de tradities van het feest niet beïnvloedt. 

Piet en Sint en het slimme kind 
Gerda Dendooven 

Querido, 2018     €13,99

wie is sint? - Anke Kranendonk

Geplaatst 26 nov. 2017 03:38 door susan *   [ 26 nov. 2017 03:39 bijgewerkt ]


Wie is sint? is een sinterklaasverhaal voor beginnende lezers (AVI-niveau M3, dat betekent dat de meeste kinderen in groep drie rond december dit boekje zelfstandig kunnen lezen.) Het boek is een ‘toneelleesboek’, dat wil zeggen dat de tekst is verdeeld in rollen (twee of meer). De bedoeling is dat de lezers hun tekst hardop voorlezen. Zo ontstaat er als het ware een hoorspel. Toneellezen is een leuke sociale bezigheid en het is een oefening om bij het voorlezen de juiste intonatie te gebruiken. Hiervoor staan ook wat aanwijzingen in het boek, bijvoorbeeld dat je bij puntjes in de tekst even kort moet stoppen of als iets heel dik gedrukt is dan ‘roep je wat je leest’ . En heb je de rol van Sint dan moet je heel laag praten.

Het verhaal gaat over Kim en Pol die bij de zieke Sint op bezoek gaan als deze zijn schoolbezoek heeft afgezegd. Met elkaar verzinnen ze een ‘gek plan’ om het feest toch door te kunnen laten gaan. 

Een AVI-tekst op dit niveau doet altijd wat gekunsteld aan, maar in de vorm van een dialoog kan dat makkelijker ondervangen worden. Door de leesaanwijzingen kunnen simpele zinnen toch de spanning verhogen. Het levert een levendige tekst op. Wat opvalt is dat de kinderen Sinterklaas tutoyeren. 
Het 'gekke plan' behelst een verkleedpartij voor Kim en Pol, zij zullen Sint en Piet zijn. Na loting wordt besloten dat Kim Sinterklaas mag zijn en dat Pol ‘zijn snoet zal verven’. 
De tekst wordt ruimschoots ondersteund met tekeningen van Mylo Freeman. Zoals we van haar gewend zijn tekent ze kleurrijk in alle opzichten. 

wie is sint? 
Anke Kranendonk (tekst) en Mylo Freeman (illustraties) 

Zwijsen, 2017     €7,50

Sint op komst! - Mattias De Leeuw

Geplaatst 22 nov. 2017 04:32 door susan *   [ 22 nov. 2017 04:32 bijgewerkt ]


Sinterklaas moet er natuurlijk piekfijn uitzien als hij op weg gaat naar de Lage Landen. Gelukkig zijn alle voorzieningen aan boord. Hoofdpiet vult het bad en Waspiet ontfermt zich over de mijter, de kousen en de tabberd. Ook worden de schoenen en de staf gepoetst. Als Waspiet de kleren op het dek te drogen hangt gaat het mis: alle kleren van de Sint en ook zijn staf en schoenen waaien van boord. Waspiet gaat er direct achteraan en hij heeft er een hele klus aan om alles weer terug te vinden. Ondertussen neemt Hoofdpiet geen risico en geeft de Pakjespieten, Poetspieten, Keukenpieten, Stoompiet en Stalpiet de opdracht nieuwe kleren voor Sinterklaas te maken, want Hoofdpiet wil niet dat de Sint straks in zijn onderbroek aan land moet gaan. 


Mattias De Leeuw, die dit jaar het Gulden Palet van de Penseeljury kreeg, maakte dit prentenboek al in 2013. Dit jaar is het opnieuw uitgegeven. 
Sint op komst! is vooral een kijkboek. De schaarse tekst helpt om de lijn van het verhaal te begrijpen, maar de gebeurtenissen worden toch vooral op de illustraties verteld. Daar zien we waar de kleren van Sinterklaas terecht komen en of het Waspiet lukt de hele garderobe en de staf weer bij elkaar te krijgen. Ook zien we hoe op de boot de andere pieten hun best doen om Sinterklaas aan een passende outfit te helpen. Stalpiet maakt wat van stro, de Pakjespieten gaan met een aantal teddyberen aan de slag en ook de andere pieten doen hun uiterste best wat moois te maken. Het levert originele en vermakelijke creaties op. 
De Leeuw tekent in zijn kenmerkende beweeglijke en kleurrijke stijl. Vaak nemen de tekeningen twee pagina’s in beslag en er is een hoop op te zien. Daarmee nodigt het boek uit om het vaak te bekijken. De Vlaamse illustrator heeft zich niet laten beïnvloeden door de zwartepietendiscussie: zijn pieten zijn allemaal zwart en traditioneel gekleed. 

Sint op komst! is een fijn kijkboek met originele illustraties en veel humor. 

Sint op komst! 
Mattias De Leeuw 


Lannoo, 2013     € 14,99 

Andere boeken van Mattias De Leeuw op kinderboekenpraatjes: 
Circusnacht 

Het huis van Sinterklaas - Naomi Tieman

Geplaatst 20 nov. 2017 03:44 door susan *   [ 20 nov. 2017 03:44 bijgewerkt ]


In dit prentenboek zijn de kinderen van de pieten aan het woord. Ze zwaaien hun papa’s en mama’s uit en blijven alleen achter. Dat vinden ze niet erg want ze vermaken zich best: ‘We klauteren op kasten, op het dak en op de schuur. We gooien met ons snoepgoed en we verven op de muur.’ Ook glijden ze door de schoorsteen, slingeren aan de lampen, bouwen tenten met tafelkleden en zetten op hun eigen manier hun schoen. Als de kinderen zijn moegespeeld kruipen ze in het bed van Sinterklaas. 
Als het 6 december is klimmen de jonge pieten op het dak en kijken uit over de zee. Komen Sinterklaas en hun ouders er al aan? En in welke staat zullen die het huis aantreffen? 

Naomi Tieman treedt in de voetsporen van haar moeder, Bette Westera, door in soepel rijm het verhaal te vertellen.  Het rijmt zit ritmisch goed in elkaar en leest prettig voor. 
Marieke Nelissen brengt de tekst tot leven. Ze tekent witte-, bruine- en zwarte pietjes, zowel jongetjes als meisjes. Ze dragen traditionele pietenkleding, dus een pofbroek en een baret met pluim, maar niemand draagt oorringen en de kapsels zijn divers. De gein die de pietjes hebben spat van de pagina’s, al kijkt er hier er daar ook weleens iemand benauwd bij al dat gewaagde kattenkwaad. We zien de jonge pieten slingeren aan de lampen, door de lange schoorsteen roetsjen, van de trapleuning glijden en de muren beschilderen. Dit alles wordt gade geslagen door een wat verschrikt kijkende huiskat, die jammer genoeg niet op iedere bladzijde te zien is. Nelissen gebruikt een vrolijk en warm kleurenpalet. Zee, strand en de nacht zijn levendig weergeven in zachte overlopende tinten, een mooi tegenwicht voor de bontgekleurde pieten en hun bruisende activiteiten. 

Het huis van Sinterklaas is een vrolijk prentenboek dat zich goed laat voorlezen en veel kijkplezier geeft. 

Het huis van Sinterklaas 
Naomi Tieman (tekst) en Marieke Nelissen (illustraties) 

Gottmer, 2017     € 13,99

Bange Pietje - Martine van Nieuwenhuyzen

Geplaatst 17 nov. 2016 06:15 door susan *   [ 17 nov. 2016 06:15 bijgewerkt ]


Soms is de oplossing voor de vraag welke kleur de Pieten moeten hebben eenvoudig: laat het aan de lezer over. Martine van Nieuwenhuyzen maakte een kleurprentenboek met een sinterklaasverhaal. Afgezien van de omslag zijn alle illustraties in het boek zwart-wit en zo getekend dat ze makkelijk ingekleurd kunnen worden. 
Het verhaal gaat over een klein Pietje dat niet kan slapen omdat hij bang is voor kinderen:´Kinderen zijn eng! Ze kijken naar je, ze willen je een handje geven, ze willen met je praten.´ 
Sinterklaas weet een oplossing. 

De tekst vult veel in, met name de emoties worden vaak benoemd. Dat is niet nodig, want de tekeningen zijn duidelijk genoeg. Toch leest de tekst wel lekker voor. 
Van Nieuwenhuyzen laat tal van verschillende Pieten zien van meisjespieten met staartjes tot jongenspieten met zwart krulhaar. De Pieten ogen wat jong. De volwassen lezer zou op het idee kunnen komen de wet op de kinderarbeid erop na te slaan, maar kinderen vinden het waarschijnlijk leuk omdat ze zich makkelijk met de Pieten kunnen identificeren. 
Of de oplossing die Sinterklaas voor het bange Pietje verzint echt werkt vraag ik mij af, maar voor een kleurboek is het een gouden greep. Het bange Pietje gaat voortaan als Bril Pietje door het leven en hij heeft de keuze uit een prachtige verzameling waanzinnige brillen. 

Bange Pietje is een leuke creatieve aanvulling op de prentenboeken die rond het sinterklaasfeest verschijnen. 

Bange Pietje 
Martine van Nieuwenhuyzen 


BBNC, 2016     € 6,99 

Andere boeken van Martine Nieuwenhuyzen op kinderboekenpraatjes: 

Het grote boek van het Sinterklaasjournaal - Ajé Boschhuizen

Geplaatst 16 nov. 2016 02:40 door susan *   [ 16 nov. 2016 02:40 bijgewerkt ]


Het Sinterklaasjournaal is niet meer weg te denken uit de Nederlandse sinterklaastraditie. Al vijftien jaar wordt het programma in de sinterklaastijd uitgezonden en volgen talloze kinderen de belevenissen van de Sint en zijn pieten. Bedenker, scenarioschrijver en eindredacteur van het Sinterklaasjournaal Ajé Boschhuizen bracht in 2013 Het grote Sinterklaasjournaal voorleesboek uit met vijftig korte verhalen gebaseerd op de rijke geschiedenis van het Sinterklaasjournaal. Dit jaar is een herziene editie uitgekomen: Het grote boek van het Sinterklaasjournaal
De vernieuwende versie bevat dezelfde inhoud als zijn voorganger, aangevuld met enkele nieuwe verhalen die teruggrijpen op de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal uit 2014. Zo lezen we hoe het hoofd bijzaken Jan Salie door Opapiet wordt opgeleid tot Piet Lut, maakt juf Chantal haar opwachting in het pietenhuis om een nachtje te komen slapen en ook weerman Jan Boerenfluitjes uit het Drentse plaatsje Bazelen is van de partij. 
Het boek staat vol fijne verhalen met vrolijke, grappige en vaak originele verwikkelingen en in tegenstelling tot het televisiejournaal worden de meeste problemen binnen een paar bladzijden opgelost. Een enkele keer is een probleem echter zo ingewikkeld dat het meerdere keren besproken wordt, bijvoorbeeld hoe Huispiet erachter wil komen hoeveel Pieten Sinterklaas nou precies heeft. Ook zijn er mensen die meer dan een keer aan het woord komen, Meneer Zanik bijvoorbeeld heeft steeds problemen met zijn cadeautjes en uitvinder Titus Tillema bespreekt verschillende ´handige´ sinterklaasuitvindingen. In de verhalen spelen de vertrouwde Pieten een hoofdrol, maar ook kinderen die nooit naar het Sinterklaasjournaal kijken zullen de verhalen goed kunnen volgen. 
Ajé Boschhuizen schrijft vlot en de verhalen lezen lekker voor. Regelmatig duiken er woordgrapjes op die knipogen naar de voorlezer. Zo blijkt Jantje van Leiden een ijverig ventje, heet de makelaar Ton Overwaarde en liggen er in het Utrechtse plaatsje Bovenwater onbeheerde pakjes op de Meester Eventjesweg. 
Opvallend in deze herziene uitgave zijn de aanpaste illustraties. De Pieten zijn allemaal een tintje lichter geworden en er is een clownpiet toegevoegd, die overigens in de verhalen geen rol speelt. De zwarte Pieten in de rebusgedichten zijn witte Pieten geworden en het woordje
´knecht´ is bij de openingsillustratie vervallen. 

Het grote boek van het Sinterklaasjournaal is een heerlijk voorleesboek vol met originele en grappige verhalen. 

Het grote boek van het Sinterklaasjournaal 
Ajé Boschhuizen

Podium, 2016     € 15,00

1-10 of 38