Laat mij het levenswater zoeken

Geplaatst 15 apr. 2011 04:38 door susan *

Laat mij het levenswater
zoeken is een boek met verhalen voor Pasen, Pinksteren en Sint-Jan. De verhalen zijn uitgezocht en vertaald door Ineke Verschuren. In deze bespreking beperk ik mij tot de verhalen in de bundel voor de paastijd.

De verhalen zijn voor diverse leeftijden geschikt en deze leeftijden staan vermeld in de inhoudsopgave. De motieven die in de verhalen voor oudere kinderen aan de orde komen zijn onder andere het vermogen een offer te brengen en de mogelijkheid door ervaringen een beter mens te worden. Het lijdensverhaal van Christus speelt vaak een rol.
De verhalen voor jonge kinderen richten zich meer op het beleven van de natuur en dan vooral het opnieuw tot bloei komen van die natuur; wat dood leek komt weer tot leven. Verschuren vertelt voor deze groep ook enkele sprookjes na.

Er vielen mij een aantal dingen op bij het lezen van de paasverhalen. Als eerste de verteltrant. In de verhalen worden veel lange zinnen gebruikt, veel omschrijvingen gegeven en ouderwetse woorden komen vaak voor. Aan de ene kant geeft dit sfeer aan de verhalen, aan de andere kant kun je je afvragen of het de aandacht van de lezer/toehoorder zal vasthouden.
Met name in de verhalen voor de jongsten kwam ik een aantal woorden en thema´s tegen die niet passen bij de leeftijd. Welk kind van zes kent de woorden ´korven´ en ´zoogbroeder´? In het verhaal Kira Kiralina, geschikt bevonden vanaf zes jaar, is het slot van het verhaal dat het eigen kind gedood moet worden en moet de moeder ´het versteende lichaam met zijn bloed besprenkelen´ om een geliefde weer tot leven te wekken. In een ander verhaal, dat geschikt bevonden is voor kinderen vanaf zeven jaar, springt een haasje in het vuur om zich op te offeren waarna God deze daad beloont. Ook niet echt een thema voor deze jonge leeftijd.

Het boek is zeker een vindplaats voor prachtige paasverhalen, maar lees ze niet zonder meer voor zonder je af te vragen of ze geschikt zijn voor het kind, of de groep kinderen die je met een verhaal wilt verrijken.

Laat mij het levenswater zoeken
Ineke Verschuren

Uitgeverij Christofoor,1988     €22,50